home Badania Prowadzenie poradni psychologicznej

Prowadzenie poradni psychologicznej

W dzisiejszych czasach prowadzenie poradni psychologicznej nie wystarczy – trzeba zapewnić w niej odpowiednich specjalistów. Każdy gabinet psychologiczny może oczywiście działać jednoosobowo, ale z uwagi na złożoność problemów emocjonalnych i psychicznych współczesnych pacjentów zdecydowanie lepiej świadczyć te usługi interdyscyplinarnie i kompleksowo. To ważne, aby pacjent mógł w jednym miejscu liczyć zarówno na pomoc psychologa oraz leczenie alzheimera, jeśli okaże się to ostateczną diagnozą.

Największe wyzwanie XXI wieku

Zdrowie psychiczne pacjentów jest bardzo ważne, ale w XXI wieku systematycznie rośnie wskaźnik osób ze zdiagnozowanymi chorobami psychicznymi, poddawanych bieżącej farmakoterapii. Za główne przyczyny tego stanu rzeczy podaje się obecnie:

  • lawinowy wzrost liczby uzależnionych od narkotyków, alkoholu, leków, pornografii, fetyszy seksualnych, Internetu i innych mediów;
  • wykluczenie społeczne i marginalizowanie biedoty;
  • podziały społeczne według stanu posiadania;
  • przeludnienie i przebodźcowanie;
  • brak wsparcia dla potrzebujących porady i pomocy finansowej/medycznej.

Wszystkie specjalizacje w jednym miejscu

Możliwość skonsultowania swojego stanu w jednym miejscu z kilkoma specjalistami, to niewątpliwie ogromna wygoda. Zwłaszcza dla osób z poważniejszymi zaburzeniami i zespołami zaburzeń, które wymagają niemalże klinicznej opieki, psychoterapia musi stać na najwyższym możliwym poziomie. A to oznacza z kolei nie tylko wykwalifikowany i doświadczony personel, ale również odpowiednio zaprojektowane i wykonane wnętrza sal terapeutycznych, gabinetów, a nawet korytarzy czy poczekalni – wraz z całym wyposażeniem i osprzętem.