home Inne Nie tylko na kłopoty z prawem

Nie tylko na kłopoty z prawem

Prawo jest dziedziną, z którą mamy do czynienia codziennie. Jednak często przepisy są na tyle skomplikowane, że osobie bez prawniczego wykształcenia trudno jest się połapać. W sytuacji, gdy pojawia się problem prawny, warto zwrócić się do adwokata. Ten zawód to bowiem coś więcej niż tylko obrońca w sprawie karnej.

Co właściwie robi adwokat?


Adwokat większości osób kojarzy się z sądowym obrońcą. Tymczasem jego najważniejszym zadanie to pomoc prawna w przeróżnych sytuacjach. Oczywiście broni także oskarżonego w sprawach karnych, ale może także być zastępcą strony w sądowych sprawach cywilnych. Jako zastępstwo stron może także występować w różnych instytucjach i urzędach.
Inne czynności adwokackie to porady prawne, opracowywanie projektów aktów prawnych. Ważnym elementem tej pracy jest też sporządzanie opinii prawnej.

Z czym do adwokata?


Z jakimi sprawami należy zwrócić się do adwokata? Ten zakres jest naprawdę bardzo duży. Są to sprawy, które dotyczą:

  • prawa karnego i karno-skarbowego,
  • prawa wykroczeń,
  • prawa cywilnego, w tym m.in. prawa własności, spadkowego, pracy i wielu innych,
  • prawa administracyjnego,
  • prawa rodzinnego.
  • Adwokat pomoże sporządzić wniosek do sądu, napisze odpowiednie pisma procesowe, podpowie, jak się zachować w trakcie postępowania procesowego. Jego zadaniem jest pomóc jak najlepiej przebrnąć przez meandry prawne

Jak zostać adwokatem?


Kariera adwokacka zaczyna się na studiach prawniczych. Po ich ukończeniu należy zdać egzamin na aplikację adwokacką.
Aplikacja, w czasie której są zajęcia praktyczne i teoretyczne, trwa 3,5 roku. Potem jest trudny egzamin zawodowy. Jego zaliczenie uprawnia do wpisania na listę adwokatów i rozpoczęcia pracy w tym zawodzie.