home Inne Koparka – niezbędny sprzęt do prac ziemnych

Koparka – niezbędny sprzęt do prac ziemnych

Przygotowanie terenu, w celu postawienia na nim budynków, wymaga wykonania prac ziemnych. Do ich realizacji niezbędne jest wykorzystanie specjalistycznego sprzętu, w tym kluczowe są usługi wykonywane przez koparki. Koparka umożliwia oddzielenie urobku od gruntu oraz jego transport.

Rodzaje koparek

Usługi koparką uzależnione są od rodzaju roboty ziemne, przez co każda z nich będzie wykazywać inne przeznaczenie do wykonywanych prac. Wśród tych maszyn wyróżnia się:

  • koparki przedsiębierne – realizują prace na dnie wykopu, przez co pełnione usługi taką maszyną obejmują wykopy o dużych objętościach,
  • koparki podsiębierne – pracują powyżej, jak i poniżej poziomu terenu, na którym się znajdują,
  • koparki chwytakowe – stosowane do wydobywania gruntu, głównie na terenach mocno nawodnionych,
  • koparki zbierakowe – używane do wszystkich rodzajów wykopów, na dużych oraz małych przestrzeniach.

O usługach koparką możecie poczytać jak i skorzystać z ich oferty.

Usługi koparek a ich cykl pracy

Usługi koparką uzależnione są od jej cyklu pracy – ciągłego lub przerywanego. W cyklu ciągłym prace wykonywane są bez żadnych przerw. Taka koparka, zwana wielonaczyniową, posiada wiele naczyń urabiających, które są połączone zamkniętym łańcuchem lub ustawione na kole czerpakowym. Cykl przerywany pomiędzy etapami właściwej pracy obejmuje etapy pomocnicze, takie jak: przeniesienie naczynia z urobkiem, jego opróżnienie i powrót do właściwej pracy. Z kolei stosowane do takiego cyklu koparki jednonaczyniowe wyposażone są w jedno naczynie urabiające. Są one najbardziej znane i najczęściej stosowane.