home Porady Kim jest położna i czym dokładnie się zajmuje?

Kim jest położna i czym dokładnie się zajmuje?

Położna czy położnik to osoba, która pojawia się w życiu każdej rodzącej kobiety. Chociaż zwykle na krótko, jej lub jego rola jest nie do przecenienia. Czasem to właśnie od podejścia tej osoby zależy komfort rodzącej oraz poziom stresu, jaki wiąże się z porodem.

Położna – jakie ma kompetencje i co od niej zależy?

Położna czy położnik to samodzielny specjalista, który zajmuje się opieką zdrowotną nad kobietami. Osoba na tym stanowisku posiada wykształcenie medyczne i kompetencje zawodowe potwierdzone dyplomem ukończenia studiów wyższych. By zostać dyplomowaną położną i móc w pełni uczestniczyć w procedurach medycznych trzeba również posiłkować się prawem do wykonywania zawodu. Do kompetencji położnej zalicza się przede wszystkim asystowanie przy porodzie, ale to tylko jeden z obowiązków jakie ma położna. Tak naprawdę do jej obowiązków należy także profilaktyka chorób kobiecych, monitorowanie i prowadzenie ciąż oraz opieką nad kobietą w ciąży fizjologicznej. Do zadań położnej może należeć również poradnictwo w poradni laktacyjnej, prowadzenie porodu i połogu oraz opieka nad nowonarodzonym dzieckiem, nauka jego pielęgnacji, której położna udziela młodej mamie.

Położna potrzeba jest nie tylko w trakcie ciąży

Położna poza opieką nad kobietą w ciąży i rodzącą, pomaga też w opiece nad noworodkiem do drugiego miesiąca życia. Ale to nie wszystko, bo może również pełnić opiekę dla kobiet chorych ginekologicznie oraz onkologicznie. Co więcej może też doradzać w trakcje menopauzy i podczas wejścia dziewczynek w życie kobiety – generalnie rzecz biorąc, zajmuję się więc wszystkim aspektami życia kobiety, które są związane z jej wyjątkowymi zdolnościami rozrodczymi oraz szeregiem następstw takie, a nie innej budowy kobiety. Warto pamiętać, że każda kobieta ma prawo do korzystania z usług położniczych, dlatego każdej z nas przysługuje opieka jaką oferuje położna w ramach kontraktu z NFZ.