home Inne Czy prawnik może pomóc w odczytaniu testamentu?

Czy prawnik może pomóc w odczytaniu testamentu?

Przy dziedziczeniu różnych nieruchomości, które są zapisane w testamencie, dobrze jest w razie niejasności udać się do sprawdzonego prawnika, który potwierdzi lub będzie negował prawdziwość danego dokumentu. Warto wspomnieć, że prawo spadkowe pozwala na to, by testament był odczytany z udziałem świadków.

Kiedy należy udać się do prawnika?

Przede wszystkim, wtedy gdy mamy podejrzenia o to, że testament nie został napisany przez osobę zmarłą. Dobrze jest skorzystać z porady prawnika również wówczas gdy ma się dowody na to, że osoba zmarła w trakcie pisana testamentu działała pod wpływem silnych emocji lub miała już stwierdzoną chorobę psychiczną. Należy też udać się do prawnika wtedy, gdy mamy trudności ze sporządzeniem testamentu.

Czy można odwołać się od zapisu w testamencie?

Dobrze jest dodać, że prawo spadkowe pozwala na to, aby spadkobierca mógł odwołać się od decyzji zawartej w testamencie. Wówczas należy udać się do prawnika, który pomoże rozwiązać zaistniałą sytuację zgodnie z prawem.

Jak szybko można odczytać testament?

Dokument ten może być odczytany, gdy prawnik dostanie potwierdzenie zgonu. W tym dokumencie powinny być zawarte takie informacje jak:

– data śmierci,
– podpis lekarza,
– może być też podana przyczyna śmierci.

Warto wspomnieć, że tego rodzaju potwierdzenie jest dostarczane w ciągu kilku dni od śmierci danej osoby.

Czy dzieci mogą uczestniczyć przy odczytywaniu testamentu?

Dzieci oraz osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć przy odczytywaniu testamentu wówczas, gdy są już one w pełni świadome i zrozumieją odczytaną treść. Dobrze jest wspomnieć, że małoletni mogą być zwolnieni z odczytywania testamentu również wtedy, gdy mają inne obowiązki takie jak szkoła czy nauka zdalna lub choroba.

Warto pamiętać, że prawo spadkowe upoważnia do tego, by osoby dorosłe napisały testament w tej chwili, w której czują, że są one na to gotowe i nie są zmuszane przez osoby trzecie. Należy zwrócić uwagę na to, by w testamencie podpisać się własnoręcznie, aby dokument był uznany za prawdziwy w sądzie.