MedPahrm Jobs

O Magazynie

MedPharm Careers Magazine od 2011 roku dostarcza cennych informacji na temat medyczno-farmaceutycznego rynku pracy w Europie i na świecie. Kwartalnik jest czytany przez ponad 175.000 lekarzy, pielęgniarek i innych specjalistów związanych z medycyną i jest jedynym na świecie magazynem, umożliwiającym dotarcie z dowolną informacją, produktem jednocześnie do tak licznej grupy lekarzy w wielu krajach.

Magazyn ciągle się zmienia, dostosowując  się oczekiwań lekarzy, i przekazywanych przez nich sugestii.

MedPharm Careers Magazine jest dystrybuowany zarówno podczas wszystkich targów organizowanych w Europie ale także w szpitalach, klinikach innych miejscach pracy, a także uczelniach mmedycznych. Ponad to magazyn wysyłany jest w wersji elektronicznej jako e-MedPharmCareers Magazine na skrzynki mailowe oraz istnieje możliwość pobrania magazynu bezpośrednio ze strony internetowej.