MedPahrm Jobs

MedPharm Careers zakończone sukcesem!

MedPharm Careers zakończone sukcesem!

W maju odbyła się kolejna polska edycja medycznych targów pracy MedPharm Careers. Zakończyła się sukcesem. 

Oprócz wyjątkowej możliwości zapoznania się z setkami ofert pracy i oczekiwaniami pracodawców targi były również tradycyjnie szansą na wymianę doświadczeń związanych z podjęciem pracy w branży medycznej za granicą. Dodatkowo ta edycja targów odbyła się pod szyldem Medical English i właśnie temat nauki angielskiego medycznego przewijał się zarówno w tematy wykładów jak i indywidualnych rozmów.

Dzięki zróżnicowaniu wśród pracodawców (firmy zarówno polskie jak zagraniczne), poszukujących lekarzy wszelkich specjalizacji, stomatologów, pielęgniarek i innego personelu medycznego a także badawczego, każdy mógł znaleźć ofertę dla siebie. Idealnym uzupełnieniem były seminaria, w których mogli bezpłatnie wziąć udział wszyscy odwiedzający i rozszerzyć swoją wiedzę na tematy związane z planowaniem kariery w kraju i za granicą, przedsiębiorczości oraz aktualnych trendów na medycznym rynku pracy.

Pozytywne opinie zarówno odwiedzających, jak i wystawców, świadczą o ogromnym znaczeniu targów MedPharm Careers w kształtowaniu medycznego i farmaceutycznego rynku pracy i czynią je wydarzeniem obowiązkowym dla każdego specjalisty chcącego świadomie kierować swoją karierą.