MedPahrm Jobs

Pielęgniarstwo w Europie i perspektywy na przyszłość

Pielęgniarstwo w Europie i perspektywy na przyszłość

Pielęgniarstwo jest zawodem dynamicznie rozwijającym się i niosącym ze sobą wiele interesujących perspektyw. Jak wygląda sytuacja pielęgniarstwa w Europie w 2013 roku? Kontynuacja artykułu Katarzyny Trzpiel - część pierwsza tutaj

Europa

Opierając się o dane statystyczne liczby pielęgniarek w wybranych krajach Europy kształtują się następująco:

  • Szwajcaria 118 528, 16.4/1000 (najwyższy wskaźnik w Europie),
  • Wielka Brytania 676 547, 12.1/1000,
  • Szwecja 129 365, 11.5/1000,
  • Średnia europejska to ponad 7/1000.

Mimo iż wskaźnik pielęgniarek na 1000 mieszkańców jest dużo wyższy niż w Polsce, to jednak w powyższych krajach już od kilku lat głośno mówi się o brakach obecnych i przyszłych w zasobach pielęgniarskich, a co za tym idzie, braku możliwości zapewnienia opieki. Dla przykładu w Wielkiej Brytanii w roku 2012 brakowało około 40 000 pielęgniarek, w Szwajcarii do 2020 będzie brakowało 25 000 pielęgniarek, a w Szwecji w ciągu najbliższych lat potrzeby zatrudnienia pielęgniarek ocenia się na 500 000.

Kraje Europy Zachodniej radzą sobie z niedoborami pielęgniarek poprzez podnoszenie atrakcyjności zawodu – pielęgniarstwo jest kierunkiem zamawianym, bezpłatnym, a studenci otrzymują stypendia,  dla osób pracujących – bogata oferta zatrudnienia i podnoszenia kwalifikacji, ułatwiona migracja wewnątrz kraju w zależności od preferencji pielęgniarek, gdzie chcą żyć i pracować, możliwości zakwaterowania przez pracodawcę, czy preferencyjne warunki kredytów mieszkaniowych, a przede wszystkim zarobki z jednego miejsca pracy wystarczające na życie. Działania te podejmowane są zarówno centralnie przez rząd, jak też przez poszczególnych pracodawców (szczególnie z sektora prywatnego).

Perspektywy

Oceniając perspektywy zawodu w kontekście najbliższych lat należy wziąć pod uwagę zarówno przewidywania statystyczne co do rosnącej liczby osób wymagających opieki, zmieniające się oczekiwania i wymagania w stosunku do osób wykonujących zawód pielęgniarki/pielęgniarza, jak również sam zawód, który ewoluuje, rozwija się równocześnie z rozwojem medycyny i technologii, zmieniają się role zawodowe, pojawiają się zawody pomocnicze, np. opiekunowie medyczni, którzy mogą przejąć część opieki nad pacjentami.

Niedobór pielęgniarek nie jest łatwy do uzupełnienia, stąd warto poszukiwać rozwiązań i krajowych i europejskich, czy globalnych, które poprzez zwiększenie atrakcyjności zawodu przyciągną do niego więcej młodych ludzi, spowodują też, że obecne pielęgniarki nie będą odchodziły od zawodu, czy emigrowały do innych, bogatszych krajów, w których perspektywy są o wiele bardziej korzystne. Wzrost migracji zawodowej jest dosyć łatwy do przewidzenia, z jednej strony obserwowany jest brak personelu, z drugiej pielęgniarki poszukują miejsca do życia w lepszych warunkach (co jest związane m.in. z wysokoscią zarobków). Migracja pielęgniarek powoduje jednak pogłębianie niedoborów kadr w krajach biedniejszych, gdzie są złe warunki pracy i niskie zarobki.

Pielęgniarstwo jako dziedzina stale się rozwijająca i dająca różnorodne możliwości zatrudnienia może być atrakcyjnym zawodem, ale wymaga tworzenia ciekawych miejsc pracy, możliwości rozwoju i wykorzystania zdobytych kwalifikacji w miejscu pracy, a także promowania tego zawodu wśród młodych ludzi i podnoszenie wynagrodzenia.

 


 


Katarzyna Trzpiel

 

Pielęgniarka, twórczyni wydawnictwa Sztuka Pielęgnowania

 

Źródła:
curaswiss.com
nmc-uk.org
frpp.org.pl