MedPahrm Jobs

Cechy dobrego listu motywacyjnego

Cechy dobrego listu motywacyjnego

List motywacyjny ma sens tylko wtedy, gdy jest stworzony w odpowiedzi na konkretną ofertę pracy. Indywidualny list motywacyjny, nie pozostawiający wątpliwości, że został napisany do jednego pracodawcy, może zadecydować o tym, czy zostaniemy zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Zachęcamy do przeanalizowania poszczególnych elementów dobrego listu motywacyjnego i stworzenia własnego, który przekona pracodawcę do naszej kandydatury.

Odpowiednia forma

Jedna strona A4 to maksymalna objętość listu motywacyjnego. Należy także pamiętać o zachowaniu odpowiedniej formy i niezbędnych elementów, takich jak dane kontaktowe, bezpośredni zwrot do pracodawcy, akapity i podpis. W dobrym liście motywacyjnym błędy ortograficzne i stylistyczne są niedopuszczalne. Ważny jest także odpowiedni język. List motywacyjny, którego forma nie jest tak „sztywna” jak CV, to wciąż jednak list formalny. Z tego względu używany w nim język powinien być grzeczny, wyważony i pozbawiony zwrotów potocznych. Zachęcamy do zwrócenia szczególnej uwagi na spójność, co pomoże skupić uwagę pracodawcy oraz zwiększy nasze szanse na to, że list zostanie przeczytany do końca.

Indywidualny wydźwięk

List motywacyjny nie jest powtórzeniem informacji zawartych w CV, lecz ich uzupełnieniem ukierunkowanym na konkretną ofertę pracy. Znajdujące się w nim informacje powinny być indywidualnie dopasowane do stanowiska, na jakie aplikujemy. Warto zastanowić się, co będzie istotne dla potencjalnego pracodawcy i pominąć niemające znaczenia szczegóły. W przeciwieństwie do CV, zawierającego ścieżkę edukacji i kariery, list motywacyjny jest idealnym miejscem, pozwalającym na przedstawienie rekrutującemu cech charakteru i innych umiejętności. Tutaj warto jednak dodać, w jaki sposób mogą się przydać one na stanowisku, o które się ubiegamy. Co powinno się znaleźć w liście motywacyjnym?

  • adres zamieszkania – w lewym górnym rogu strony,
  • miejsce i data sporządzenia – umieszczone w prawym górnym rogu na wysokości adresu,
  • imię i nazwisko osoby, do której jest kierowany lub stanowisko i nazwa instytucji, którą reprezentuje,
  • zwrot grzecznościowy – Szanowny Panie, Szanowna Pani – w przypadku, gdy dane personalne rekrutującego nie są znane: Szanowni Państwo,
  • wstęp – informacja o stanowisku, na które aplikujemy, źródło oferty pracy oraz wyrażenie chęci zgłoszenia kandydatury, w kolejnym zdaniu warto zawrzeć też kilka słów o sobie, o zdobytym wykształceniu (należy jednak skupić się na najistotniejszych faktach i nie powtarzać całego CV) oraz o wykonywanym obecnie zajęciu,
  • rozwinięcie – ta część listu powinna przekonać pracodawcę, że jesteśmy osobą, którą warto zaprosić na rozmowę kwalifikacyjną: należy napisać o swoich sukcesach, osiągnięciach, o cechach naszej osobowości, które mogłyby okazać się przydatne do wykonywania pracy, o którą się ubiegamy, a także o innych posiadanych umiejętnościach i predyspozycjach,
  • zakończenie – w tym miejscu warto zasugerować rekrutującemu chęć spotkania na rozmowie kwalifikacyjnej,
  • podpis – przed nim należy dodać zwrot grzecznościowy, np. „Z poważaniem”, „Z wyrazami szacunku”.

Warto pamiętać o tym, żeby nasz list motywacyjny był zwięzły i zawierał tylko informacje, które mogą zaciekawić pracodawcę i wzbudzić jego zainteresowanie naszą osobą. Takiego kandydata rekrutujący z pewnością zaprosi na rozmowę kwalifikacyjną.