MedPahrm Jobs

Spadek wynagrodzeń lekarzy w USA

Spadek wynagrodzeń lekarzy  w USA

Ogólna sytuacja rynkowa związana z wynagrodzeniem lekarzy w Stanach Zjednoczonych pogarsza się już od początku roku 2011. Raport przeprowadzony przez Medscape w którym wzięło udział 24,216 amerykańskich lekarzy reprezentujących 25 specjalizacji pokazuje, że mimo, iż wynagrodzenia za rok 2012 spadły nie zmieniła się ich struktura – nadal wynagradzane najlepiej są te same specjalizacje. Raport ukazuje również różnicę między wynagrodzeniami mężczyzn i kobiet.

Tematy poruszane w raporcie dotyczą:

  • najlepiej wynagradzanych specjalizacji w sektorze medycznym,
  • różnic w poziomie wynagrodzeń w przypadku mężczyzn i kobiet,
  • poziomu zadowolenia z pracy,
  • możliwości, jakie stoją przed lekarzami w związku ze zwiększeniem swoich zarobków.

Dla celów raportu, w wynagrodzeniu lekarza, zawarto pensję, składki i bonusy. W przypadku lekarzy z własną działalnością wynagrodzenie zawiera pensję po odliczeniu kosztów jej uzyskania, ale przed odjęciem podatku. Nie uwzględniono dochodów z pozamedycznej działalności.

Najwyżej na liście wynagradzanych plasują się radiolodzy i chirurdzy ortopedyczni. W ankiecie deklarowali zarobi w okolicy $315,000. Następni na liście są kardiolodzy ($314,000), anestezjolodzy ($309,000) i urolodzy ($309,000). Najmniej zarobili pediatrzy, lekarze rodzinni i specjaliści medycyny wewnętrznej.

Widoczny jest zatem wyraźny spadek w porównaniu z rokiem poprzednim. Zarówno radiolodzy jak i chirurdzy ortopedzi deklarowali zarobki rzędu $350,000. Na kolejnych miejscach plasowali się anestezjolodzy i kardiolodzy z kwotami w okolicach $325,000.

W ciągu ostatniego roku najwięcej zyskali oftalmolodzy (+9%), pediatrzy (+5%), nefrolodzy (+4%), reumatolodzy (+4%) i onkolodzy (+4%). Z kolei największe spadki poziomu wynagrodzenia deklarowali chirurdzy ogólni (-12%), chirurdzy ortopedyczni (-10%), radiolodzy (-10%) i lekarze medycyny ratunkowej (-8%).

Jeśli przyjrzeć się bliżej różnicy w zarobkach mężczyzn i kobiet lekarzy, można zauważyć, że nieznacznie i powoli ulega ona zmniejszeniu, ale czeka nas jeszcze długa droga zanim będzie można stwierdzić, że poziom wynagrodzeń się wyrównał. Podsumowując, w roku 2012, lekarze mężczyźni niezależnie od specjalności deklarowali zarobki średnio o 40% wyższe niż ich koleżanki. W przypadku lekarzy pierwszego kontaktu różnica ta wynosi 23%. Są jednak sektory, gdzie różnica ta ulega widocznemu zmniejszeniu. Na podstawie danych zebranych od ginekologów i położników widać różnicę w zarobkach mężczyzn i kobiet na poziomie 12% a w przypadku patologów jest to już tylko 8%. W kwestii różnicy w poziomie wynagrodzeń, z raportu Medscape wynika, że wiele kobiet lekarzy decyduje się na krótsze godziny pracy, aby mieć więcej czasu dla rodziny i swoich pasji. Po części, wspomniana dysproporcja zmniejsza się, gdyż mężczyźni decydują się postąpić podobnie.

Patrząc na różnice w poziomach wynagrodzeń względem miejsca zatrudniania, da się zauważyć interesującą prawidłowość. Lekarze na terenach wiejskich zarabiają więcej niż lekarze w miastach. Na wsi podaż lekarzy jest mała a popyt ogromny, w związku z czym mniejsze miejscowości często muszą zapłacić więcej, żeby zachęcić lekarza do pracy w swoim regionie. Ankieta z roku 2011 wykazała, że najwyższe zarobki lekarze osiągali w północno-środkowej części kraju (Iowa, Kansas, Missouri, Nebraska, Południowa i Północna Dakota), gdzie średnie wynagrodzenie oscylowało na poziomie $234,000.

Interesujące są również prawidłowości co do formy zatrudnienia. Okazuje się, że wielu lekarzy rezygnuje z prowadzenia prywatnej praktyki na rzecz etatu, pomimo faktu, iż zarobki w sektorze prywatnym znacznie przewyższają te otrzymywane w jakimkolwiek innym. Zwłaszcza jeśli jest to wspólna praktyka oferująca kompleksowe usługi. W takim wypadku średnie zarobki to kwoty rzędu $308,000. Lekarze prowadzący indywidualne praktyki zarabiali około $222,000 a ci na etacie około $194,000.

Co może zrobić lekarz w USA, żeby więcej zarobić? Warto postarać się o certyfikat Rady Lekarskiej. Lekarze, którzy go mają zarabiają średnio o 89% więcej niż ci, którzy go nie mają, czyli $236,000 w porównaniu do $125,000. Dodatkowo posiadacze certyfikatu mogą liczyć na inne, pozapłacowe przywileje (np. prywatne ubezpieczenia).

W szerszym ujęciu ogólna satysfakcja z wynagrodzenia nie zmieniła się znacznie w porównaniu z rokiem poprzednim – 51% zadowolonych do 41% niezadowolonych.

Do najmniej usatysfakcjonowanych należą endokrynolodzy (62%) i chirurdzy plastyczni (62%). Najsłabiej wynagradzaną grupą chirurgów a jednocześnie stykającą się z największą ilością ciężkich przypadków i zagrożeń życia pacjenta są chirurdzy ogólni. Sytuacja ta ma miejsce od dawna i równie długo ta grupa specjalistów objawia swoje niezadowolenie. Natomiast problemy chirurgów plastycznych są w dużej mierze powiązane z trudną sytuacją ekonomiczną kraju i potencjalnych pacjentów.

Za uczciwie wynagradzanych uważają się natomiast dermatolodzy (71%), patolodzy (63%), radiolodzy (62%) i specjaliści medycyny ratunkowej (61%).

Analiza ankiety ukazuje również wzrastający poziom frustracji i niezadowolenia z wykonywanej pracy, niezależnie od posiadanej specjalizacji. Oprócz wzrastającej ilości obowiązków administracyjnych ma na to wpływ szereg innych czynników. Aktualnie zaledwie 54% deklaruje, że ponownie wybrałoby medycynę jako kierunek kształcenia i ścieżkę zawodową. W 2011 roku było to 70%.

W roku 2011 najwyższy poziom zadowolenia z pracy deklarowali dermatolodzy, ponad 80% oraz radiolodzy i onkolodzy – ponad 7%. Natomiast w 2012 ponownie najbardziej zadowoleni byli dermatolodzy, ale już tylko na poziomie 64%. Jest to znaczny spadek!

Dane na temat próby badawczej:

  • 68% respondentów to mężczyźni a 32% to kobiety;
  • 42% respondentów miało poniżej 45 lat;
  • 85% respondentów ma certyfikat;.
  • 40% respondentów było zatrudnionych w szpitalu, opiece zdrowotnej, przychodniach prywatnych lub akademickich i rządowych centrach badawczych.

 

Średnie roczne wynagrodzenie lekarza może wywierać duże wrażenie na pierwszy rzut oka, ale należy zwrócić uwagę na wyraźnie zarysowujący się trend wzrostu niezadowolenia. Ogólny spadek wynagrodzeń w roku 2012 to nie jedyny powód. Wpływ mają również długie godziny pracy, nadmiar zadań administracyjnych i duże koszty działalności. Dodatkowo, lekarze narzekają na zbyt rozbudowany system pośredników i ogólny charakter systemu zdrowotnego w Stanach Zjednoczonych. Często to one mają największy wpływ na sposób pracy lekarza, a nie sam lekarz. Sytuacja ta wymaga głębokiej analizy w nadchodzącym czasie.

Warto wspomnieć, że mimo powyższych niedogodności, zawód lekarza w Stanach jest nadal niezwykle prestiżowy, lukratywny i szanowany.

W chwili obecnej system opieki zdrowotnej w USA przechodzi zmiany, które mają wpłynąć na jakość usług i opiekę nad pacjentem.