MedPahrm Jobs

Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej

Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej

Jeżeli zostaniemy na nią zaproszeni, istnieją duże szanse na otrzymanie oferty podjęcia współpracy z daną firmą. Dużo zależy oczywiście od przebiegu procesu rekrutacyjnego w danej firmie czy szpitalu, ale zaproszenie na rozmowę to duży sukces. Teraz pozostaje nam już „tylko” przekonanie pracodawcy, iż to właśnie my jesteśmy odpowiednią osobą na dane stanowisko.

Głównym celem przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej jest bliższe poznanie kandydata i podjęcie ostatecznej decyzji względem jego osoby. Na tym etapie wszystko zależy od kandydata – od jego osobowości i sposobu zaprezentowania się na rozmowie. W związku z tym, do spotkania należy się odpowiednio przygotować. Zebranie wiadomości na temat firmy, do której aplikujemy, przeanalizowanie własnych zalet i wad, odpowiedni ubiór, przygotowanie dokumentów, to czynności niezbędne przed udaniem się na rozmowę kwalifikacyjną.

Analiza swojego CV

Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu między innymi zweryfikowanie informacje zawartych w CV i liście motywacyjnym oraz podjęcie decyzji co do dalszego postępowania z kandydatem.

Przygotowując się do rozmowy kwalifikacyjnej niezbędne jest przeanalizowanie własnego CV pod kątem jego mocnych i słabych stron oraz opracowania odpowiedzi na pytania, jakie naszym zdaniem mogłyby się nasunąć osobie rekrutującej w czasie jego lektury.

Warto zastanowić się nad przyczynami wyboru przez nas takiego, a nie innego kierunku studiów, a także naszymi dalszymi planami w tym zakresie.

W dalszej kolejności warto przemyśleć poszczególne etapy swojej kariery oraz zastanowić się nad powodami tak częstych zmian miejsc pracy lub tak długiego pozostawania w jednym miejscu pracy, awansów, przeniesień itp., co nam się podobało w poprzednio zajmowanych stanowiskach, a co przeszkadzało. 

Należy również przyjrzeć się dokładniej opisowi stanowiska, o jakie się ubiegamy oraz porównać je ze swoim doświadczeniem i odpowiedzieć sobie na pytanie: Które umiejętności będą pomocne w nowej pracy, jak przełożą się na naszą wydajność i jak przekonać o tym przyszłego pracodawcę?

Spodziewajmy się pytań o aspiracje, cele i plany zawodowe na najbliższe 5-10 lat. Za ich pomocą pracodawca próbuje sprawdzić czy „pasujemy” i jak „wpisujemy się” w dane stanowisko oraz czy jesteśmy osobą zorganizowaną i rozsądnie podchodzącą do rozwoju swojej kariery. Zainteresują go również przyczyny odejścia z poprzedniej pracy lub chęci jej zmiany, a także motywy, dla których chcemy podjąć pracę właśnie w tym miejscu.

Aby odpowiednio przygotować się na pytania o przyczyny ubiegania się o pracę w danej firmie, konieczne jest jej jak najdokładniejsze poznanie firmy, jej struktury, pozycji na rynku, opinii o załodze, atmosferze itp. Wówczas łatwiej przekonamy pracodawcę, że rzeczywiście zależy nam na danej posadzie.

Możemy również zostać poproszeni o wyjaśnienie innych punktów z CV, takich jak dodatkowe umiejętności, osiągnięcia, certyfikaty czy zainteresowania. Są to informacje świadczące o nasze osobowości, aktywności, chęciach do dalszego rozwoju i nauki nowych rzeczy. Pamiętajmy, że „Zainteresowania/hobby” to bardzo ważna część życiorysu, choć często niedoceniania.

Trudne pytania- jak z nich wybrnąć?

Osoby rekrutujące często zadają kandydatom pytania niestandardowe, których się nie spodziewają, lub do których trudno jest się zawczasu przygotować.

Mają one na celu sprawdzenie, jak kandydat zachowuje się w sytuacji, której wcześniej nie przećwiczył oraz weryfikację tego, co kandydat powiedział o sobie we wcześniejszej części rozmowy. Do takich pytań należą te, które wymagają zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce. Trudno jest się do nich przygotować, choć warto poćwiczyć swoją pomysłowość, a przede wszystkim doskonale opanować niezbędną teorię.

Na pewno podczas rozmowy kwalifikacyjnej, możemy się spodziewać pytania o wysokość oczekiwanych zarobków. Jest to bardzo istotne, ale też wyjątkowo problematyczne zagadnienie. Najczęściej boimy się podać zbyt wysokiej stawki, ze względu na obawę przed odrzuceniem kandydatury. Najlepszym wyjściem z tej sytuacji jest podanie przez nas sumy, którą możemy logicznie uzasadnić – swoimi wcześniejszymi zarobkami, przeciętnym wynagrodzeniem na podobnych stanowiskach, a także poziomem wynagrodzeń w danej firmie. Wszystko to należy skonfrontować z własnymi oczekiwaniami i przygotować uzasadnienie. 

Możemy też usłyszeć pytanie o nasze atuty i słabości. Najchętniej opowiadamy oczywiście o swoich zaletach, jednak nie ma sensu udawać, że nie posiadamy wad, albo sztuczne nazywać słabościami swoje zalety (np. „Moją wadą jest to, że bardzo poświęcam się realizowanym projektom”). Warto natomiast mówić o swoich słabościach w czasie przeszłym (np. "…kiedyś ciężko mi było…", "Jakiś czas temu nie potrafiłem…"). Możemy też dodać komentarz do własnych błędów i słabości, np. „To mnie nauczyło…”, lub „Od tego czasu pracuję nad tym…”. Takie przedstawienie tematu udowodni pracodawcy, że jesteśmy świadomi swoich pomyłek i otwarci na rozwój.

„Czy ma pan/pani jakieś pytania?” – to pytanie pada podczas prawie każdej rozmowy i prawie zawsze kandydat jest zaskoczony, gdyż odpowiedzi na takie zagadnienie sobie nie przygotował.

Jak odpowiednio wybrnąć z takiej sytuacji i o co możemy zapytać? Przede wszystkim o interesujące nas aspekty pracy, które nie zostały poruszone w rozmowie. Możemy zapytać o obowiązki i odpowiedzialność, jaka będzie na nas ciążyć, o to komu będziemy podlegali, o świadczenia socjalne, program szkoleń, sposób awansu, oczekiwania pracodawcy. Warto też zapytać o dalszy przebieg procesu rekrutacyjnego, o to kiedy możemy spodziewać się decyzji w sprawie swojej aplikacji.