MedPahrm Jobs

Dlaczego mowa ciała ma znaczenie?

Dlaczego mowa ciała ma znaczenie?

Mowa ciała jest istotnym elementem oceny naszej osoby podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Niektórzy eksperci są zdania, że niewerbalne aspekty zachowania są ważniejsze, niż to co mówimy podczas spotkania.

Przed spotkaniem - powitanie

Przede wszystkim musimy zdać sobie sprawę, że jesteśmy oceniani już od chwili wejścia do firmy. Pamiętajmy zatem o stabilnej postawie, pewnym oraz mocnym uścisku dłoni na powitanie. Wskazane jest również przyjście na spotkanie kilka minut wcześniej.

W czasie rozmowy kwalifikacyjnej pamiętajmy, że jakakolwiek postawa, nawet całkowity bezruch, niesie za sobą konkretną wiadomość. Jeśli jest zbyt sztywna i zamknięta, tak też będziemy odbierani. Jeśli chcielibyśmy sprawić wrażenie zrelaksowanych, opanowanych i pewnych siebie, musimy wyeliminować napięcie mięśni. Trudno jest to zrobić bez odpowiedniego przygotowania, jednak warto to przećwiczyć przywołując w pamięci wydarzenia lub sytuacje, w których czuliśmy się pewnie i byliśmy opanowani.

Najlepsza postawa na spotkanie to proste plecy, naturalne ułożenie nóg i rąk. Pamiętajmy również o spokojnym, opanowanym oddechu.

Ważne jest, aby swoim ciałem i gestami, sygnalizować zainteresowanie pytaniami i komentarzami osoby rekrutującej. Kiedy pracodawca mówi coś do nas, skierujmy nasz korpus i twarz w jego kierunku. Nie powinniśmy jednak tego robić w sposób wymuszony, gdyż osiągniemy efekt przeciwny do zamierzonego.

Kolejną rzeczą, na którą trzeba zwrócić uwagę jest mimika. O ile gesty rąk, nóg i korpusu, dość łatwo będziemy mogli kontrolować, o tyle mimika wymaga wcześniejszego przećwiczenia przed lustrem.

Co zrobić z rękami?

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wiele osób ma problem z drżącymi dłońmi. Powstaje dylemat, czy trzymać je cały czas w jednym miejscu, czy może gestykulować, tak żeby sprawiać wrażenie osoby dynamicznej.

Niezależnie od tego, czy zdecydujemy się na łagodną gestykulację, czy też będziemy opierać ręce luźno na udach powinniśmy pamiętać by unikać krzyżowania ich na piersiach. Z reguły robimy tak w dwóch sytuacjach: kiedy jest nam zimno lub kiedy nie czujemy się bezpiecznie w danym miejscu. W każdym przypadku jest to gest obronny i może zostać odebrany jako brak pewności siebie.

Drugą sytuacją, której również należy unikać, jest bawienie długopisem. W chwilach napięcia może nawet dojść do tego, że go połamiemy. Osoba rekrutująca zauważy to i oceni jako nadmierną nerwowość, brak odporności na stres oraz niepewność.

Ułożenie nóg

Niezależnie od tego czy zdecydujemy się trzymać nogi skrzyżowane, czy też równo, stabilnie ułożone na podłodze, starajmy się utrzymać wybraną pozycję przez cały czas trwania rozmowy rektrutacyjnej. Ciągłe zmiany postawy podczas spotkania, mogą świadczyć o naszej nerwowości i niepewności.

Nie dotykajmy ust i nosa

Dotykanie lub przykrywanie ust dłonią jest sygnałem dla pracodawcy, że najprawdopodobniej przed chwilą powiedzieliśmy kłamstwo. Podobnie jest w sytuacji, kiedy pocieramy dłonią lub palcami nasz nos. Kiedy mówimy nieprawdę nie zdradzają nas wypowiedziane słowa, ale gesty, mimika i ton głosu.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej mówmy prawdę. Jeśli pracodawca rozpozna nasze kłamstwa, możemy zostać odebrani jako mało wiarygodni.

Kontakt wzrokowy

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej utrzymujmy stały kontakt wzrokowy z pracodawcą, gdyż sygnalizuje to otwartość i uczciwość. Ciągłe odwracanie wzroku będzie oznaczało zdenerwowanie oraz zacznie budzić podejrzenie, że mamy coś do ukrycia.

Sposób mówienia

To, w jaki sposób mówimy, jest często ważniejsze od tego co chcemy przekazać. Podczas rozmowy pracodawca zwraca szczególną uwagę na naturalny ton głosu, barwę, wysokość, szybkość mówienia, głośność. Te elementy składają się na odbiór i wiarygodność naszego komunikatu. Im głos brzmi bardziej naturalnie, tym lepiej. Stres powoduje ściśnięcie gardła, przez co zmienia się ton, szybkość mówienia, wysokość głosu. Stres powoduje również, że oddech jest przyspieszony i urywany, przez co trudniej nam zachować naturalny rytm. Przećwiczmy wcześniej naturalny rytm oddechu poprzez zastosowanie łatwo dostępnych technik relaksacyjnych.

Mowa ciała osoby rekrutującej

Specjaliści do spraw rekrutacji mają również określoną mowę ciała, którą warto obserwować podczas spotkania, ponieważ to nam pozwoli lepiej zaprezentować się oraz, w razie braku zainteresowania, zmienić strategię w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Jeśli dostrzeżemy przyjazne potakiwanie, skierowanie ciała wyrażające zainteresowanie, możemy to odczytać jako pozytywny sygnał. Z kolei skrzyżowane ręce i nogi, pocieranie nosa, dyskretne ziewanie możemy odczytać jako brak zainteresowania.

Komunikacja niewerbalna jest bardzo ważnym elementem prezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Nie powinniśmy jej w żadnym wypadku lekceważyć. Opisane zasady i metody wymagają od nas wcześniejszego przećwiczenia. Zaproponujmy naszemu przyjacielowi wspólne przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej. Dzięki temu szybkiej zauważymy swoje błędy i niedociągnięcia.