MedPahrm Jobs

Jak uniknąć błędów w komunikacji z pacjentem? Część 1

Jak uniknąć błędów w komunikacji z pacjentem? Część 1

W Polsce nadal odnotowuje się wysoki wskaźnik niezadowolenia wśród pacjentów. Za najczęstszą przyczynę podawana jest niemożność nawiązania partnerskiej relacji z lekarzem. Jednym z najczęściej popełnianych przez nas błędów w komunikacji z pacjentem jest nieświadome zastosowanie blokad werbalnych.

Blokady komunikacyjne werbalne.

Są one związane z naszymi uprzedzeniami, przekonaniami czy stereotypami na temat naszej roli w leczeniu pacjenta, czy relacji lekarz-pacjent. Aby poprawić naszą komunikację z pacjentami, należy najpierw uświadomić sobie, że stosujemy owe blokady a następnie starać się ich unikać.

Oto kilka z nich:

  • Nakazywanie, upominanie: Pamiętajmy, że podstawą w efektywnej komunikacji z pacjentem, jest traktowanie go jako naszego partnera. Starajmy się unikać podniesionego tonu głosu, rozkazów czy wydawania poleceń.
  • Osądzanie: Głośne ocenianie pacjenta, jego poglądów czy postępowania jest wysoce niestosowne.
  • Doradzanie: Wszelkie porady typu „Ja na Pana miejscu zrobiłby to...” są po pierwsze nieskuteczne, a po drugie nie pomogą pacjentowi w podjęciu właściwej decyzji.
  • Okazywanie współczucia: Wbrew pozorom stwierdzenia typu „Bardzo Panu współczuję, jest Pan w ciężkiej sytuacji”, wcale nie pomagają w nawiązywaniu trwałej relacji i budowaniu zaufania. Pacjent może pomyśleć, że jego sytuacja jest bez wyjścia i nic więcej nie da się już zrobić. 
  • Ignorowanie: Unikanie rozmowy lub wyraźnie ignorowanie pacjenta, jego potrzeb i emocji, może zwiększyć dystans i utrudnić komunikację.
  • Zmiana tematu rozmowy: Przekazywanie złych wiadomości jest rzeczą trudną zarówno dla pacjenta jak i lekarza. Jednak bardziej wskazane jest odpowiednie przygotowanie się i odbycie trudnej rozmowy, niż unikanie tego tematu w nieskończoność.